top of page

Een familieopstelling; geen gouden ticket maar een uitnodiging naar binnen

"Een familieopstelling is geen gouden ticket naar geluk, maar een uitnodiging om naar binnen te keren."


In mijn vorige blog besprak ik de vele voordelen van familieopstellingen. Hoewel er zeker heling, inzicht en groei kunnen ontstaan door opstellingen, is het belangrijk om te beseffen dat het géén magische oplossing is of een gouden ticket naar geluk. In deze blogpost wil ik hier verder op ingaan en uitleggen waarom zelfreflectie en bereidheid om aan jezelf te werken essentieel zijn in dit proces.


Geen kant-en-klare oplossing

Familieopstellingen bieden geen kant-en-klare oplossingen voor je problemen. Ze maken wel verborgen dynamieken en verstrikkingen in je familiesysteem zichtbaar (of soms blijft zelfs dat onzichtbaar), maar het is aan jou om te kiezen wat je met die inzichten doet. Het is belangrijk om te beseffen dat de verandering en heling die plaatsvinden tijdens een opstelling slechts het begin zijn van een dieper, doorlopend proces van persoonlijke groei en ontwikkeling.


Openstaan voor het onbekende

Een familieopstelling is niet te voorspellen, zelfs niet voor de begeleider. We werken met dat wat zich aandient en dat is niet altijd wat je hoopte te krijgen. Dit kan spannend en oncomfortabel zijn, maar is ook precies wat je nodig hebt. Het is belangrijk om open en zonder verwachtingen erin te stappen zodat je optimaal kan ontvangen.


Geduld is een schone zaak

Het integreren van inzichten uit jouw familieopstellingen vraagt veel geduld. De beweging van de ziel gaat op zijn eigen tempo (en ligt vaak lager dan het tempo wat wij vaak wensen). Heling is geen stijgende lijn; het gaat met ups en downs. Het kan zelfs zijn dat je je na een opstelling ziek voelt en uitgeput. Het heeft niet het gewenste effect, maar juist dat hoort er helemaal bij. In de onderstroom gebeurt er veel, ook als jij denkt dat er niets gebeurt.


Naar binnen keren

Keer op keer naar binnen keren is cruciaal. Dit betekent dat je bereid moet zijn om eerlijk naar jezelf te kijken, je gevoelens en emoties te onderzoeken en te ontdekken wat daar onder ligt. Wat raakt je nu? Wat is de trigger? Geeft deze keuze mij kracht, of juist niet? Dit proces kan soms moeilijk en confronterend zijn, maar het is een belangrijke stap in het werken aan jezelf en het creëren van blijvende verandering.


Eigen verantwoordelijkheid nemen

Familieopstellingen nodigen je uit om de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen geluk en dit niet af te laten hangen van anderen. Niet jouw ouders, niet jouw familieleden, niet je begeleider en niet de representanten. Jouw geluk ligt in jouw handen en de weg van geluk is niet altijd de makkelijkste weg.


Acceptatie en overgave

Ten slotte is het belangrijk om te accepteren dat familieopstellingen geen garantie bieden voor geluk of het oplossen van al je problemen. Het is een hulpmiddel dat je kan ondersteunen in je persoonlijke groei en heling, maar het vraagt vooral continu naar binnen te kijken en je over te geven aan dat wat is.


Samengevat is een familieopstelling geen kant-en-klare oplossing voor al je problemen, maar een krachtige methode die heling, inzicht en groei kan stimuleren. Het is belangrijk om te beseffen dat het succes van een opstelling grotendeels afhangt van je eigen bereidheid om naar binnen te keren, jezelf eerlijk onder ogen te komen en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen geluk. Dit proces vraagt om geduld, acceptatie en overgave, maar de beloning – een dieper zelfinzicht en heling voor je ziel – is het meer dan waard.Comments


bottom of page