top of page

Wat is een familieopstelling?

Een familieopstelling is een techniek die wordt gebruikt om verborgen dynamieken en patronen binnen familiesystemen zichtbaar te maken en te onderzoeken. Deze methode is ontwikkeld door de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger en wordt vaak ingezet om te werken aan relatieproblemen, persoonlijke groei en trauma's.


Bij een familieopstelling staat de vraagsteller centraal. De vraagsteller vertelt zijn of haar probleem, waarna de begeleider mogelijk nog enkele vragen stelt om de hulpvraag helder te krijgen. Vervolgens begint de opstelling. Meestal wordt een familieopstelling in een groep uitgevoerd. De andere deelnemers kunnen gevraagd worden om als representant voor een familielid, onderwerp of gevoel te fungeren.


De representanten zijn in staat om (een deel van de) gevoelens en emoties van de persoon die zij representeren waar te nemen. Hierdoor worden onzichtbare dynamieken zichtbaar. Hoe de opstelling precies verloopt, hangt af van de vorm van opstellen en de begeleider.


Verschillende stromingen familieopstellingen

Er zijn uiteenlopende vormen en soorten opstellingen, maar globaal gezien zijn er twee hoofdstromingen. Je hebt het 'klassieke opstellen', een meer therapeutische vorm, en het 'nieuwe opstellen', dat opstellingen vanuit de beweging van de ziel omvat.


Bij het klassieke opstellen plaatst de vraagsteller meestal zelf de representanten in de ruimte. Dit toont hoe de cliënt zelf naar de situatie kijkt en is meer gericht op het intellect. Het geeft inzicht in de verhoudingen, patronen en knelpunten die de cliënt ervaart in zijn systeem.


Een opstelling vanuit de beweging van de ziel vindt meer plaats op de onderstroom. De representanten volgen hun innerlijke beweging en zoeken zelf een plek in de ruimte. Dit maakt zichtbaar wat er op zielsniveau gebeurt.


Mijn voorkeur gaat uit naar het opstellen vanuit de beweging van de ziel. Hierbij werk je heel dicht bij de kern en zonder iets te forceren of mooier te maken dan het is. Het draait puur om wat er is. Er wordt niets gefikst, maar er vindt wel beweging en heling plaats op zielsniveau. Hierover heb ik een aparte blog geschreven. Die kan je hier lezen.

Daarnaast bestaan er nog meer verschillende vormen van opstellingen, zoals LIP-opstellingen waarbij eerdere levensfasen worden opgesteld, en IoPT-opstellingen waarbij gewerkt wordt met het verlangen. Ook zijn er organisatieopstellingen die de dynamieken binnen een bedrijf of team zichtbaar maken.


Welke vorm van opstellen het beste is, hangt volledig af van wat je belangrijk vindt en waar je je het meest toe aangetrokken voelt. Er is geen 'goed' of 'fout'; er is alleen wat nu werkt voor jou.

De beste manier om te begrijpen wat een familieopstelling precies is en hoe het in zijn werk gaat, is door het gewoon een keer te ervaren. Er zijn door heel het land verschillende begeleiders, in groepen of 1-op-1. Zoek vooral iemand die je aanspreekt en waar je een goed gevoel bij hebt.


Je bent uiteraard ook welkom bij een van mijn opstellings(mid)dagen. Op deze pagina vind je daar meer informatie over: www.lisadekruijf.nl/familieopstellingenComments


bottom of page