Algemene voorwaarden Kampen

Betaling

Bij inschrijving voor een kamp ontvangt u van ons per mail de betalingsgegevens. De vergoeding voor het kamp moet minimaal 30 dagen voor aanvang van het kamp zelf worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer: NL56 KNAB 0259069795 t.n.v. Lisa de Kruijf. Wanneer de betaling niet binnen de gestelde termijn voldaan wordt, krijgt u van ons een betalingsherinnering. Wanneer de betaling wederom niet voldaan wordt binnen de gestelde termijn, vervalt de inschrijving en wordt deze geannuleerd.

 

Annulering of vroegtijdig vertrek

Kosteloos annuleren kan tot 30 dagen voorafgaand aan het kamp. Wanneer er tot 2 weken geannuleerd wordt, bent u 50% verschuldigd van het bedrag. Wanneer u binnen 2 weken annuleert bent u 100% verschuldigd. Wanneer de deelnemer het kamp vroegtijdig verlaat (door ziekte of naar huis willen) wordt het betaalde bedrag niet geretourneerd.

Gedrag

Wij hebben niet veel regels. Wel verwachten we dat alle kinderen die hier komen met respect omgaan met elkaar, de dieren en de spullen. Dat er niet wordt gepest en dat je luistert naar aanwijzingen die gegeven worden. Mocht het blijken dat dit niet lukt of dat er echt een mismatch is met de groep, dan kan er worden besloten dat je (eerder) naar huis moet. In dit geval wordt er contact opgenomen met de ouder(s). Het kamp bedrag wordt niet retour gegeven.

 

Aansprakelijkheid, risico en verzekering

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat wanneer de deelnemer de veiligheidsvoorschriften niet naleeft of geen gehoor geeft aan aanwijzingen die worden gegeven. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor diefstal, zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen van de deelnemer.

De deelnemer en ouder(s)/verzorger(s) zijn op de hoogte van en accepteren het risico dat het berijden en omgaan met paarden met zich mee brengt.

De deelnemer is verplicht zichzelf te verzekeren voor de genoemde risico’s met een behoorlijke verzekering; in ieder geval een wettelijke aansprakelijkheid (WA) en een ziektekosten verzekering.

 

Foto’s/video’s

Tijdens onze kampen worden er foto’s en video’s gemaakt. Deze worden achteraf opgestuurd naar de deelnemers en kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal ten behoeve van de website of social media accounts van Lisa de Kruijf. Wanneer u tegen online publicatie bent, kunt u dit voorafgaande aangeven in het inschrijfformulier.