top of page

Algemene voorwaarden Kampen

Betaling
Een paar weken voorafgaand aan het kamp, krijgen jullie een mail met de betalingsgegevens. De vergoeding voor het kamp moet minimaal 30 dagen voor aanvang van het kamp zelf worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer: NL56 KNAB 0259069795 t.n.v. Lisa de Kruijf. Wanneer de betaling niet binnen de gestelde termijn voldaan wordt, krijgt u van ons een betalingsherinnering. Wanneer de betaling wederom niet voldaan wordt binnen de gestelde termijn, vervalt de inschrijving en wordt deze geannuleerd.


Annulering of vroegtijdig vertrek deelnemer
We hopen natuurlijk dat annuleren niet nodig is. Mocht dit toch nodig zijn, laat dit ons dan zo snel mogelijk weten.

Kosteloos annuleren kan tot 30 dagen voorafgaand aan het kamp. Wanneer er binnen 30 tot 7 dagen geannuleerd wordt, bent u 50% verschuldigd van het kampbedrag. Wanneer u binnen 7 dagen voorafgaand aan het kamp annuleert, bent u 100% van het kampbedrag verschuldigd. Wanneer de deelnemer het kamp vroegtijdig verlaat (door ziekte, naar huis willen/moeten of respectloos/onacceptabel gedrag) wordt het betaalde bedrag niet geretourneerd. 


Annulering kamp bestuur
Als onverwacht de kampen niet door kunnen gaan (bijv. door pandemie, te weinig deelnemers of ziekte begeleiding), wordt het betaalde bedrag retour gegeven. 

 
Aansprakelijkheid, risico en verzekering

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat wanneer de deelnemer de 
veiligheidsvoorschriften niet naleeft of geen gehoor geeft aan aanwijzingen die worden gegeven. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor diefstal, zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen van de deelnemer. De deelnemer en ouder(s)/verzorger(s) zijn op de hoogte van en accepteren het risico dat het berijden en omgaan met paarden met zich meebrengt. De deelnemer is verplicht zichzelf te verzekeren voor de genoemde risico’s met een behoorlijke verzekering; in ieder geval een wettelijke aansprakelijkheid (WA) en een ziektekostenverzekering.


Foto’s/video’s
Tijdens onze kampen worden er foto’s en video’s gemaakt. Deze worden achteraf 
opgestuurd naar de deelnemers en kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal ten behoeve van de website of sociaalmedia-accounts van Lisa de Kruijf. Wanneer u tegen online publicatie bent, kunt u dit voorafgaande aangeven in het inschrijfformulier.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan mag u altijd contact opnemen.

bottom of page