Algemene voorwaarden lessen


Artikel 1;

Door de lesgever, word aan de klant instructie gegeven. De instructie betreft het leren rijden op paarden van de instructrice, van een ander of eigen paarden en het verbeteren van de rijvaardigheden of het begeleiden van de klant op de grond met het paard.

 

Artikel 2; Verplichtingen instructrice

De instructrice is in het bezit van een gecertificeerd diploma Centered Riding Level 1. De lesgever heeft een verzekering afgesloten en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 3; Verplichtingen klant en gedragsregels

De klant is verplicht om een goedgekeurde cap te dragen en schoenen met een hak tijdens de rijlessen. Op onze eigen paarden geven wij alleen rijles aan ruiters beneden de +/- 75 kilo (afhankelijk van postuur en rijervaring).
Het is de lesgever toegestaan om de regelementen tussentijds te veranderen zolang alle wijzigingen steeds aan de klant worden bekent gemaakt.

 

Artikel 4; Lesgeld, betalingen en afzeggingen

Geldigheidsduur van leskaarten is 12 weken. Dit betekend dat de geldigheid van de kaart vervalt na 12 weken. Een lessenkaart wordt niet retour gegeven. Wel is het mogelijk de lessen te laten volgen door een andere ruiter en/of paard. U heeft 14 dagen bedenktijd na aankoop van een 10 lessenkaart. De instructrice houdt de lessen bij en geeft tijdig aan wanneer u de laatste les bereikt.
Lessen met paarden van Lisa moeten minimaal 3 uur van te voren worden afgezegd. Gebeurt dit niet dan wordt het lesgeld doorberekend. Gelieve 24 uur van te voren afzeggen. Lessen met eigen paard op locatie moeten minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Gebeurt dit niet dan wordt het lesgeld doorberekend. Een les afzeggen van via WhatsApp en telefonisch en is pas akkoord wanneer de lesgever respons heeft laten horen.

 

Artikel 5; Aansprakelijkheid en risico acceptatie

De instructrice is ten opzichten van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolg van het niet in acht nemen door de klant van de veiligheidsvoorschriften, dan wel niet het in acht nemen van aanwijzingen en instructies van de lesgever.

De klant die deelneemt aan lessen, onder begeleiding of zelfstandig een paard berijdt, op- en afzadelt of verzorgt op het terrein en/of in de stallen verblijft, in de ruimste zin van het woord, verklaart dat hij/zij uitdrukkelijk op de hoogte is van het onvoorspelbare gedrag van paarden. Indien voor hem/haar uit het gedrag van het paard schade voortvloeit, kan de lesgever niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van de klant.

Ingeval van schade bij minderjarige klanten, blijft deze schade en risico voor rekening van de ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers verklaren hierbij dat zij de lesgever niet aansprakelijk zullen stellen.

 

Artikel 6;

De klant stemt in met de bepalingen van dit regelement. In geval van minderjarigheid is toestemmingen van ouders of wettelijke vertegenwoordigers vereist.